Продължаващата световна криза, предизвикана от коронавируса, подчерта необходимостта от колективен отговор от страна на международната общност за укрепване на подготвеността за настоящата и бъдещи кризи.

След първоначално обсъждане между министрите от ЕС, комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган сподели идеите на Европейската комисия за международна инициатива за улесняване на търговията със здравни продукти с група от партньори от Световната търговска организация (СТО).

Тези идеи са насочени към текущото международно обсъждане на начините за улесняване на достъпа до фармацевтични продукти и медицински стоки на достъпни цени и за избягване на смущения в търговията по време на криза и биха могли да бъдат част от международно споразумение, отворено за всички членове на СТО.

Комисар Фил Хоган посочи:

„Настоящата здравна криза може да бъде дълготрайна, а могат да последват и други. Трябва да действаме бързо, за да подобрим устойчивостта на нашите здравни системи, включително чрез подобряване на инициативите в областта на търговската политика. С идеите, които представяме днес, се цели да се улесни глобалният достъп до здравни продукти на достъпни цени, включително за уязвимите държави без подходящ производствен капацитет. Целта е веригите на доставки да станат по-устойчиви и диверсифицирани и да се подкрепят усилията за изграждане на стратегически резерви от оборудване от критично значение. Това е глобално предизвикателство, което изисква глобални решения, така че ние се ангажираме да работим с единомислещи партньори за постигането на тези цели.“

Едно бъдещо споразумение би могло да улесни търговията със здравни продукти и да допринесе за по-силна глобална подготвеност за бъдещи здравни сътресения чрез:

– премахване на митата за фармацевтичните и медицинските стоки;

– установяване на схема за глобално сътрудничество по време на криза в здравеопазването, която да обхваща въпроси като ограниченията върху вноса и износа, митниците и транзита, обществените поръчки и прозрачността;
– подобряване на действащите правила на СТО, приложими към търговията с основни стоки.

Представените днес идеи на „групата Отава“ (група от 13 единомислещи партньори от СТО) бяха  представени за обсъждане на държавите — членки на ЕС, на заседание на министрите на търговията, проведено на 9 юни.

Това обсъждане, както и първоначалната обратна информация от международните партньори, ще допринесат за определянето на следващите стъпки за осъществяването на тази инициатива.

Други въпроси, обсъдени от министрите на търговията от групата Отава, включват прозрачност на свързаните с търговията мерки, предприети в отговор на пандемията от коронавирус, и напредъка на многостранните преговори относно електронната търговия.