Проектите на Кметство Царевец „Село Царевец – обичам природата и аз участвам“ и на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Мездра „Екозанималня“ са одобрени за финансиране в конкурса на тема „Обичам природата – и аз участвам”, организиран за 20-а поредна година от Министерство на околната среда и водите и от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2023”.

От постъпилите 760 проектни предложения на общини и кметства със средства в размер до 15 000 лв. ще бъдат финансирани 134 проекта. Сред тях е проектът на Кметство Царевец за изграждане на наследствена екопътека до м. „Говедарника“, където се намира най-известната културно-историческа забележителност в землището на селото – уникалните скални надписи и рисунки (графити), датиращи от XVI-XIX в.

Сред одобрените за финансиране със средства в размер до 7 500 лв. 99 проекта на училища и на ЦПЛР/ОДК (от постъпилите общо 423 проектни предложения), е проектът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Мездра за изграждане на екозанималня в учебното заведение.

Двата проекта са на обща стойност около 21 500 лв.

Останалите 11 проектни предложения, подадени от кметства, училища и детски градини в община Мездра, не са одобрени за финансиране: „Отговорни към природата и здравето“ на Кметство Брусен, „Отговорни към природата и здравето на младото поколение, и ние участваме“ на Кметство Горна Кремена, „Зелено волейболно игрище“ на Кметство Крапец, „Изграждане на иновативен екологичен център за придобиване знания за природата, развлечения, игри и задълбочаване на връзката родители – деца – природа“ на Кметство Лик, „Изграждане на детско футболно игрище“ на Кметство Очиндол, „Кът за спорт и детски игри“ на Кметство Ребърково, „Екокът (класна стая) за обучение на открито „Екознайко“ на СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино, „Обичам природата – и аз участвам“ на ДГ „Звездичка“ – с. Зверино, „Ние учим сред природата“ на ПГ „Алеко Константинов“, „Минипарк за обучение и интерактивни игри“ на СУ „Иван Вазов“ и „Играем и творим на открито“ на ДГ „Роза“ – гр. Мездра.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти е: за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до края на м. октомври, а за общини и кметства – до края на м. ноември 2023 г.