Девет семейства от община Козлодуй ще получат по 600 лева – еднократна финансова помощ за новородено дете.

Преди дни се проведе първата среща на Комисията за отпускане на еднократната помощ и бяха одобрени всички девет заявления, подадени в периода януари – февруари 2019 г.

Средствата се ползват, съгласно Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй, приет с решение на Общински съвет.

генерал агрохимикали

Следващото заседание на Комисията за разглеждане на документи ще се състои през месец ма. Кандидатстването може да се извърши чрез подаване на Заявление до кмета на общината, по образец, в Информационен център на Община Козлодуй на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13.

От подкрепата могат да се възползват семейства, чиито деца са родени или осиновени след 01.01.2019 г. Помощта се отпуска до една година след раждане/осиновяване на детето.
Обект на финансиране са както самотни родители, така и семейства, при които поне единият от двойката е жител на общината от 1 година.

Важни условия при кандидатстването са: родителите/осиновителите да са навършили 18 г., да имат средно образование и да нямат просрочени задължения към Община Козлодуй, към момента на подаване на заявлението.
Реализирането на тази Програма ще подпомогне младите семейства, както и раждаемостта в община Козлодуй.

Ще стимулира отговорното родителство и ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в Политиката по управление и в Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014-2020 г.