На 19-ти ноември се отбелязва празника на Сухопътните войски в България. Определен е с Решение 477 на Министерския съвет от 16 ноември 1992 г. по повод блестящата победа на младата българска войска при Сливница на 19 ноември 1885 г. по време на Сръбско-българската война.

По време на Сръбско-българската война (1885 г.) на 19 ноември българската пехота провежда решителното сражение при Сливница. Това е първата голяма победа на войската след възстановяването на българската държава от 1878 г. С победата в Сръбско-българската война е защитен актът на Съединението между Източна Румелия и Княжество България и правото на българския народ да живее обединен и свободен.

Министърът на отбраната Тодор Тагарев и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в отбелязването на празника на Сухопътните войски и на 138-ата годишнина от победата в боевете при Сливница в Сръбско-българската война. Тържеството ще се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ и ще бъде открито от командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Министър Тодор Тагарев и адмирал Емил Ефтимов ще наградят военнослужещи от Сухопътните войски, отличени за проявен висок професионализъм в изпълнението на служебните си задължения.

Тържественото отбелязване на празника на Сухопътните войски ще започне в 11.00 ч. във Военна академия „Г.С.Раковски“.

Сухопътните войски на Република България са основният вид въоръжени сили в Българската армия. Те подготвят и поддържат сухопътни формирования, способни за развръщане и участие в пълния спектър операции в системата на колективната отбрана на НАТО – както на територията на страната, така и извън нея.

Сухопътните войски към 2010 г. са били с численост 21 000 души, според Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили (ПОИМВС) до 31 декември 2015 г. българските сухопътни войски трябва да бъдат сведени до 14 310 и да разполагат общо със 160 танка, 378 бронирани машини и 192 артилерийски установки.

Фактически се извършва реформа, която намалява броя не техническите единици – към 31 декември 2004 г. българските сухопътни войски са имали 567 танка, 965 бойни бронирани машини и 666 артилерийски установки