Хората, на които им престои регистрация на трудовата борса, заради загуба на работа, или завръщане от чужбина могат да направят това онлайн.

Необходимите документи за регистрация са достъпни на сайта на агенцията.

Лицата, които са активни безработни и вече имат планирани срещи с посредник, също не е необходимо да посещават бюрото по труда.

Посредникът ще се свърже с тях по електронен път или по телефон, за да уточнят бъдещите си действия. 

Работодателите също могат да се възползват от онлайн услугите.