„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца уведомява своите потребители, че в следствие на възникнала техническа авария в подстанция за ел. захранване в Индустриалната зона на гр.Роман, днес 12.04.2024г., е прекъснато електричеството към помпената станция снабдяваща с вода с.Радовене.

Водоподаването в населеното място е спряно до отстраняване на аварията.