От 28 септември шестото проучване на Агенцията по заетостта

за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя инициатива да се включат в него.

За тях в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила” на официалния сайт на Агенцията е публикуван отделен онлайн анкетен формуляр, който ще бъде достъпен до 16 октомври 2020 г. включително.

В анкетата всеки работодател ще може да посочи от каква работна сила ще има нужда през следващите 12 месеца,

както и в средносрочен план – в рамките на 3 до 5 години.

Също така ще може да заяви кои от предложените 21 умения и 8 ключови компетентности трябва да притежава търсеният от него персонал. Тази година в проучването ще бъде отчетено и влиянието на епидемичната ситуация в настоящите социално-икономически условия.

Шестото проучване стартира на 1 септември тази година,

първоначално сред поканени от Бюрата по труда в страната работодатели от формирана по данни на НСИ национално представителна извадка. До този момент над 1 300 фирми и организации са взели участие в анкетата.

Агенцията по заетостта и Областна администрация – Враца се обръщат към работодателите от статистическата извадка, които все още не са попълнили своя формуляр, да направят това в оставащия до 16 октомври период.

За целта могат да ползват предоставената им от Бюрата по труда линк към електронната анкета.

Проучването на потребностите на работодателите в България от работна сила стартира за първи път през 2018 година и се провежда два пъти в годината на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Получените резултати се използват при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения, както и при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

По-подробна информация може да бъде намерена  тук.