И жител на Хонг Конг получи гражданство, привлечен от лесния достъп до бизнес и образование

3 пъти повече лица са придобили българско гражданство през първите 6 месеца на 2021 г. – 8 060 на брой, в сравнение със същия период на 2017 г. – 2 618.

Близо 5 пъти са се увеличили новите българи през 2020 г. в сравнение с 2017-ма на годишна база.

16 709 лица са придобили българско гражданство за миналата година, според доклада за дейността на Комисията по българско гражданство.

За сравнение през 2019 г. са 8 887 души – двойно по-малко, за 2018 г. – 8 362, а за 2017 г. – 3 380.

За 01.01.-30.06.2020 г. общо 6 387 лица са придобили българско гражданство, което е с 1 673 по-малко за същия период на тази година, според изнесения отчет на Комисията.

Ако се запази възходящата тенденция, за цялата 2021 г. увеличението може да е повече от 5 пъти в сравнение с 4 години назад.

Забелязва се засилен интерес от страна на лица извън ЕС към получаване на български паспорт, освен от хората с български произход, посочват от юридическа кантора „Респект консулт“.

В годината на пандемия много граждани от Великобритания, Хонг Конг, Китай, Турция и Украйна са търсели консултациите им.

Най-много запитвания идват по линия на релокация на бизнес, закупуване на имоти с инвестиционна цел, пребиваване и гражданство, обобщава адвокат Николай Василев от „Респект консулт“.

Последният случай, по който адвокатите работели бил на мъж от Хонг Конг. Той желаел гражданство в страна от ЕС.

Мъжът от Хонг Конг успял да подаде документи за пребиваване по старата редакция на Закона за чужденците – с покупката на държавни ценни книжа /ДЦК/. Тази опция позволяваше на чуждестранни лица след инвестиция от поне 1 000 000 лева /или 512 000 евро/ в ДЦК да получат разрешение за постоянно пребиваване.

Това обаче е само началото към получаване на български паспорт.

За да не разкриват конфиденциална информация адвокатите от „Респект консулт“ лаконично отбелязват, че при мъжа от Хонг Конг водещият фактор за придобиване на гражданство са били децата му. С български документ на тях им се отварят широки възможности за образование в целия ЕС, а цената му ще бъде като за европеец, посочва адвокат Василев.

От пролетта на тази година вече не съществува възможността за получаване на разрешение за постоянно пребиваване с покупката на държавни ценни книжа.

Сега хитът сред чужденците от страни извън ЕС е да участват в колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове, казва адвокат Василев.

Сумата за инвестиция отново е 1 милион лева и се търси удвояване година след получаване на постоянно пребиваване, за да се придобие българско гражданство.

В момента актуалните възможности за постоянно пребиваване са: инвестиции в размер на 2 000 000 лева чрез придобиване на акции или облигации на български търговски дружества, които се търгуват на Българската фондова борса; инвестиции в размер на 1 000 000 лева за придобиване на права по концесионни договори на територията на Република България; или за придобиване на акции в колективни инвестиционни схеми или алтернативни инвестиционни фондове с произход България; инвестиции в Приоритетни инвестиционни проекти.

Лица, извършващи дейност по Сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите проекти, също могат да се възползват от тези възможности.

Един от 11 440-те придобили българско гражданство на основание български произход през 2020 г. е Радж Делик, дигитален номад, изпълнителен директор на Crypto Finance, първата украинска консултантска компания в областта на крипто валутите.