На 11 юни в България се отбелязва Празника на икономистите.

Денят е обявен за професионален празник през 2005 г. с решение на Министерския съвет по повод 110 годишнината от създаването на първото българско икономическо дружество през 1895 г.

По-късно – през 1990 г., дружеството е преименувано в Съюз на икономистите в България.