Измина първата седмица от Рождественския пост, която е увенчана от празнуването на Въведение Богородично в храма на Йерусалим при навършването й на тригодишна възраст. Дългото бездетство на нейните родители ги подтикнало да дадат обет, че ако се сдобият с рожба, ще я обрекат на служене на Бога. В Йерусалимския грандиозен храм имало училище за момичета, пансион и приют. В него получили образование и възпитание в добродетели много девойки, които изучавали и Божието слово. и помагали в храма. Денят напомня на всички родители да водят децата си от малки в храма, но от въцърковяване и християнска нравственост се нуждаят всички, които чувстват потребност да изградят у себе си и децата си морални устои и уповаване в Божията закрила в жизнения път и избраното поприще . За усъвършенстване на личността Православната църква е установила четири поста в годината: Рождественски, Великденски, Петрови и Богородични. Настоящите са 40 – дневни и освен през първата и последната седмица ( до Бъдни вечер), през останалото време освен в сряда и петък се разрешава риба, морски и речни дарове ( скариди, миди, раци, октоподи и др.) /Постът е за кръстените, но никой не е длъжен да го спазва 40 дни, ако здравословното му състояние, тежък физически и напрегнат умствен труд, възраст, пътуване, бременност, кърмене и други обстоятелства не позволяват това. Не постят децата и учениците в начален курс, макар че по преценка на родителите и духовник те могат три дни да бъдат и на растителна храна, а също и само ден. Постът е стремеж към по-духовен и нравствен живот, прекратяване по възможност на вражди и конфликти, опрощаване с неприятели и приятели, съседи, роднини и близки. Според попрището, професията и позицията в обществото всеки трябва да се стреми да изпълнява съвестно и прецизно задълженията си, да не подлага на тормоз подчинените си, да не предизвиква конфликти, бунтове и безредици, да бъде миролюбив и да помага на нуждаещите се според възможностите и силите си. Постът, например, би мотивирал децата и учениците да бъдат по-послушни и усърдни, а учителите – по-спокойни и ведри. Могат да избягват строгите наказания и писането на слаби оценки. Постът е милосърдие, благородство и въздържание от огорчаване на околните, спазване на порядките, най-вече опит да се спазват Десетте Божии заповеди – основа на писаните и неписаните ( морални) закони, както и опити да се изкореняват вредни привички. Постът повелява да се посещават редовно църковни богослужения и храма, да се четат утринни и вечерни молитви, при възможност житията на светиите всеки ден ( има ги в мрежата), а молитвеници за миряни – във всеки Църковен магазин на скромна цена. Би трябвало и всеки ден да се чете Богородичния канон, а по възможност и други. Има ги в МОЛИТВЕНИК за миряни, а също и в мрежата. Постът трябва да ни приучи да носим осветени кръстове и медальони на Св Богородица, както и малки, също осветени икони в аксесоарите си, особено на именния светия. Постещите трябва да разговарят поне с духовник или с енорийския си свещеник. Постещите трябва да пристъпят поне веднъж през периода към Свето причастие след разговор и изповед пред духовник Изповедта трябва да остане тайна до края на живота и от двете страни. Тя се извършва насаме в параклисите в храмовете и се правят “ самопризнания” по десетте Божии заповеди. Първата изповед е вълнуваща и се признава, че сме нарушили всички заповеди ако не с дело,то с дума и помисъл. За тайнството причастие всеки трябва да се интересува от православен духовник. Счита се, че то пази половин година от тежки болести и проблеми. Дамите не могат да пристъпят към потира за причастие по време на месечното си неразположение. По време на Рождественския пост не се разрешава сключването на църковен брак, ако важни обстоятелства не го налагат. По време на пост трябва да придобием навици да се поръсва със светена вода жилището, автомобилите и себе си, както и да се пие такава всеки ден на гладно,без да са употребили вода и лекарство. Осветена вода има във всеки храм. Тя, както и изповедта, са безплатни. Така спазвани правилата, може да дадат увереност, че проблемите ни не са непобедими, ако призовем Божията закрила.