Възлюбени в Господа братя и сестри,
В деня, когато светата Христова Църква отбелязва празника Въведение на Пресвета Дева Мария в храма и който е определен за Ден на християнското семейство и православната младеж, отечески се обръщам към вас с архипастирски благослов и пожелания за мир, радост и любов в Светия Дух, за благословени дни за всяко
християнско семейство и всеки дом в богохранимата Врачанска епархия. Нека празникът на Въвеждането в храма на Пресвета Богородица ни вдъхнови към още повече усърдие в нашия ежедневен християнски живот и подвиг. Нека следваме нейния пример за пълно посвещаване и отдаване на Бога, за да бъдем всецяло Христови в нашите сърца и дела.

Вслушвайки се в думите на Спасителя, Който нарича християните „солта на земята“ (Мат. 5:13), да откликнем на Неговия евангелски зов: „Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец“ (Мат. 5:16). Наистина, ние сме чеда на Светлината и на Всеблагия и Всемилостив наш Отец и не можем да не показваме това с живота и делата си. В днешния свят, когато не само семейството, но и цялото общество преминава през невиждана досега криза на ценностите и на духовните ориентири, наша насъщна нужда е да погледнем отново към образите на света Богородица и на нейния Божествен Син и да се вслушаме поновому в оставения ни от Него Нов завет, който е Завет на любовта. Подражавайки на тяхното смирение и отдаденост, нека покажем, че християнската ни вяра е жива и действена и че пътят, посочен от нашия Господ Иисус Христос, е наистина верен и спасителен и води към вечния живот и към Царството на светлината.

Да оставим настрана суетното и преходното, и по съвета на Спасителя да събираме нашите съкровища не тук, долу, на земята, а горе, на небесата, като облагородим нашите души и сърца с придобиването на непреходните християнски добродетели. За всичко това и за още много друго спасително и истинно ни напомня днес честваният от Църквата празник. Напомня ни, че и ние имаме грижата и отговорността да въведем в Божия храм не само себе си, но и нашите деца, за които в дните на Своя земен живот Господ е проявявал изключителна грижа. Неслучайно Той ги сочи на нас, възрастните, като пример за смирение и като най-достойни наследници на Царството Божие.

По молитвите на Пресвета Богородица и на всички Божии светци и наши небесни молитвени застъпници, Божията благодат и общението в Светия Дух да бъдат с всички
нас!

Честит и благословен празник!

† Врачански митрополит Григорий