Д-р Людмил Кирилов е завършил медицина в София, има призната специалност  „Пневмология и фтизиатрия”.  Общински съветник и член на комисиите по „Здравеопазване” и „Конфликт на интереси” в ОБС – Лом

Мария Димитрова

 

Д-р Кирилов има ли наистина проблем в болница „Св.Николай Чудотворец”- Лом?

В болницата в Лом има проблем и за съжаление той се задълбочава с времето, защото както е видно и от одита, който е извършен и от одитора на общината. Изводите, които са направени са много тревожни, а те са следните: намалени приходи-увеличени разходи, намален среден престой в болницата , намалена използваемост на леглата, намаление на общо пролежани легло дни, намален брой на преминали болни, намален брой на хемодиализни процедури, намален брой издадени решения на ТЕЛК, намален брой физиотерапевтични процедури, намален медицински персонал, намалени възнаграждения.  За сметка на това са увеличени разходите за външни услуги, увеличени разходи за материали. Паричните потоци намаляват със  119 000 лв. , загубата е в размер на 341 000лв. и това е само за първото полугодие на 2017г. , а тази тенденция е устойчива вече от няколко години.  Това се случва под управлението на  ръководство, което беше четири години временно и то в нарушение на закона за лечебните заведения и не се провеждаше конкурс, а от една година същото това управление вече е узаконено чрез конкурс.  През тези пет години отчетите са все такива и всяка година те стават все по-лоши и по-лоши.  Страхувам се, че сме преминали точката, от която няма връщане назад.

Според вас проблема свързан ли е с мениджмънта на болницата, или е заради системата на здравеопазване по принцип, както казва д-р Савков?

Това, което д-р Савков казва са обективни причини, но те не са толкова важни или съществени. Управлението е основната причина и това, че се източва болницата. Тези оправдания за лимити или неразплатени от касата пари са смешни, малки суми. Кое е пречило на д-р Савков да достигне лимита? Това са „оправдания”, защото икономическия анализ показва други неща, а именно, че вина за състоянието на болницата носи лошото управление.

Има ли фрапиращи плащания към лица назначени по граждански договори в болницата?

По член 73 ал. 1  от Закона за доходите на физическите лица за изплатени доходи на физически лица по граждански договори за миналата година броя лица, за които е подадена тази справка към НАП са 42. Някои от тях са получили фрапиращи суми.  Така наречената дистанционна счетоводителка, която иначе работи в болница „Шейново” г-жа Антова е получила най-много  33 000 лв. за годината, върху които е платен данък в размер на 2 472лв. Друга голяма сума, която ми прави впечатление е на Бойчо Тодоров Мошев, не го познавам, но доколкото зная е хирург в МВР Болница и приятел на д-р Савков са 20 680 лв. Може и да е оперирал този доктор, не съм бил там, но ми прави впечатление сумата, върху която са платени данъци в размер на 1 476лв. На доктор по анестезиология от Белоградчик са изплатени 9 736лв. Управителят на ДКЦ1, който е и началник на отделението по „Реанимация и анестезиология” са му платени някакви 4 000лв., 9 100 лв. са платени на неврохирург Нурфет Алилски, не го познавам, не знам в коя болница работи, на съдов хирург, който идва и в ДКЦ по някакъв договор Илиян Петров са платени 4 550лв. ,също не зная за какво. Платени са някакви 7 080 на Георги Гаврилов, който е общински съветник от ГЕРБ и е председател на постоянната комисия по Здравеопазване и контрол на общинските лечебни заведения. Чудно защо пък на него са платени!

Можем ли да кажем, че има ли конфликт на интереси и д-р Гаврилов трябва да си даде отвод от предстоящата сесия на която ще се обсъжда и гласува предрочното освобождаване на д-р Савков?

По силата на чл. 37 от Закона за местно самоуправление това си е конфликт на интереси, има и други, които са в конфликт на интереси, това са общински съветници, които имат договори за доставка  с болницата. Те също би трябвало да си дадат отвод, има и братовчеди на д-р Савков. Те са предупредени и знаят това, ако участват в разискванията  и гласуването на което нямат право аз ще сигнализирам прокуратурата.

Смятате ли наистина, че утилизирането на каца с цианкалий и почистването на складове може да струва 52 000лв.?

Ако знаете ние доскоро имахме връзка със Швейцария има и Българо-швейцарско дружество в Лом, които неимоверно много ни помогнаха. Ние бяхме почистили тези складове, защото знаете швейцарците обичат реда и чистотата. Сега междувременно, какви боклуци  са се събрали не знам. Цианкалий никога не е имало в болницата, освен това за събирането на опасните отпадъци бяха създадени две специални помещения, които се заключваха. Така че не знам междувременно в така нареченото бомбоубежище колко боклук е събран. Но колкото и да е никога не може да струва 52 000 лв. Тази сума ми звучи невероятно и те имат договор  с фирма, доколкото знам за подръжка на двора. Такава фирма никога досега не сме имали и двора си е бил поддържан добре.  Има достатъчно налични възможности.

На база документите, които сте разгледал има ли основание за съмнения за злоупотреби, всъщност  Вие бяха ри предоставени навреме тези документи?

Документите бяха представени в последния момент. В петък, в края на работния ден. Така че за извънредното заседание не можах да се запозная с тях, а аз бях поискал  много неща. Тази папка, която бях поискал изчезна, няма я. Имаше някаква папка в общински съвет, като я потърсих после за да я чета, тя беше изчезнала и до момента я няма. Също така не знам какво е имало вътре.

Нормално ли е лекар със специалност очни болести да дава дежурства в отделение по „Акушерство и гинекология”?

Това не е нормално, освен това съответната колежка има трудов договор с АГО доколкото знам за над 900 лв. заплата, освен това работи и в ТЕЛК като очен специалист и работи на очен кабинет към ДКЦ1. Дай боже всекиму както се казва. В АГО има неонатолог, който идва, за някаква минимална сума – 1 180 лв. за годината платени.

Според наша информация трима уролози работят в болницата в Лом, съществува ли такова отделение?

Никога не е имало такова отделение, защото не отговаряме на изискванията. Преди много години е имало сектор.

Единият уролог е от Кърджали – Деян Дичев, но урологичните операции ги извършва д-р Тони Блажев от Видин. Опитах се да се свържа с тях, но не успях. Имате ли Вие някаква информация?

Не знам, не ги познавам и освен това ги няма в списъка от 42-ма души, който е пред мен с гражданските трудови договори. Може би са на постоянни трудови договори.

Има ли шанс за болницата в Лом?

Според мен има шанс за болницата, поне може да се стопира този устойчив тренд надолу, за който говорихме в началото и който е от пет години насам. Трябва обаче да бъдат прекратени договорите за управление предстрочно и да се изчисти болницата от  хора, които не работят в нейн интерес и в интерес на ломчани.