Д-р Красимир Кръстев е на 45 години и е завеждащ отделение по „Ортопедия и травматология“ на операционен блок в болницата в Лом. Има 21 години трудов стаж. От девет години е със специалност „Ортопедия и травматология“.

Вие сте един от представителите на инициативния комитет в защита на управителя на болницата в Лом. Разкажете точно какво се случи.

Новината я разбрахме на следващия ден, след проведената сесия на Общинския съвет в града, когато хора, които са запознати с вътрешния ред и с процедурите на работата на съвета ни съобщиха, че в разрез с всички тези правила е подготвена докладна записка от девет народни представители от ГЕРБ. Тази докладна е подкрепена и от една местна формация, наречена „Гражданска инициатива“, но самият документ всъщност е в противоречие с всички законови норми и устави. Предложението на горепосочените, е да бъде премахнат нашия управител, който е назначен легитимно, по законен начин, чрез проведен преди няколко месеца конкурс по изискванията за заеманата от него длъжност.

След консултация с юристи се установи, че показаното в докладната записка няма никакво правно основание и, ако беше минала като решение на общинските съветници, щеше да се стигне до дълги съдебни битки в продължение на няколко години и в края на крайщата да го възстановят на длъжност. Но болницата щеше да бъде съсипана… Абсолютно сигурен съм, че цялото това нещо се прави, за да може да се сложи ръка на паричния поток в болницата.

Доколкото имам информация финансовото състояние на Вашата болница е доста добро, което явно се постига и с усилието на управителя.

Д-р Жиков, е изключително отговорен и честен човек, който не се потдава на външен натиск и влияние и може би това е мотивът да бъде отстранен.

Каква беше реакцията на хората в бели престилки?

Всички, с изключение на един или двама човека, подкрепяме д-р Жиков. Изненадан съм, че хората тръгнаха като един. Това, откакто сме започнали да се борим за демокрация преди 20 години, го виждам за първи път. По принцип лекарите са хора индивидуалисти, със силни характери, но сега нямаше никакви колебания. Всички заставаме зад нашия управител. Същото направиха и от организацията на специалистите по здравни грижи тук, тоест всички медицински сестри дават своята подкрепа.

Какъв ще бъде изходът, според Вас?

На този етап докладната е спряна, но аз смятам, че тепърва предстоят подобни повторни опити. В момента болницата има 8млн. оборот годишно, в следващите две години ще се работи по спечелен европейски проект в размер над 3млн.лева…

Тук искам да подчертая, че ние сме аполитични. Аз не съм се занимавал досега с политика и мисля да не се занимавам и занапред. В момента защитаваме своето право на труд, правото да запазим това, което сме изградили през тези години и да го надградим. Не искаме да дойде някой отвън, който да съсипе труда на всички ни.

На какви действия сте готови, ако атаката продължи?

На всички позволени от закона, но като крайна мярка, почти всички сме готови колективно да си връчим оставките.

И да оставите болницата без лекари?

Това наистина ще бъде ужасен край, но иначе другото ще доведе до ужаси безкрай. В момента сме успели заедно да изградим един действащ механизъм, с който покриваме изискванията на касата, като персонал, като оборудване, като дейности. Когато излезе едно малко колелце от този механизъм, всичко тръгва надолу. Лекари се търсят навсякъде, но жалкото е, че тук ще бъде съсипано нещо, което е изградено и тези хора, които живеят в общината и околните населени места просто няма да имат достъп до качествено здравеопазване. В момента го получават около 70 000 човека, тук, в болницата в Лом. Ние правим това, което трябва и което можем и времето е доказало, че се справяме добре.