В Оряхово се проведе заключителна пресконференция по проект “Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране,  в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово”. Поводът беше откриването на Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово.

Инсталациите се намират в местността “Марков баир” до регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Кнежа.

Откриването се състоя в началото на седмицата, а лентата беше прерязана от кмета на Оряхово Росен Добрев и Румен Лазаров – представител на фирмата. На събитието присъстваха народните представители Мартин Харизанов и Красен Кръстев, областният управител на Враца Надя Донкинска, кметовете на община Мизия и община Кнежа – Валя Берчева и Илийчо Лачовски , както и представители на общинските администрации.

На пресконференцията беше представена презентация, включваща целите, изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализирането на проекта.

Гостите получиха рекламна дипляна с подробна информация за проекта и обекта, както и бизнес чанти.