Със заповед на Мария Попова, изпълняваща функциите на кмет на община Враца, се забранява продажбата на алкохол от 19:00 ч. в деня за размисъл /събота/ до 20:00ч. на изборния ден / неделя/.

Заповедта е издадена на основание чл. 44, ал. 1, т. 4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел осигуряване на нормална обстановка и недопускане на нарушаване на обществения ред на територията на Община Враца при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

От 19:00ч. на 26.10.2019г. до 20:00ч. на 27.10.2019г. се забранява продажбата и употребата на алкохолни напитки и пиво в търговските обекти и заведения за обществено хранене, и други обществени места. Изключение се допуска единствено при провеждането на сватбени тържества.

генерал агрохимикали

Също така се забраняват и всякакви масови прояви, създаващи предпоставки  за нарушаване на обществения ред на 26.10.2019г. и на 27.10.2019г.

За констатираните нарушения на настоящата заповед на нарушителите ще бъдат налагани административни наказания, съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

Заглавна снимка: БНР