Във Враца се провежда тридневен обучителен семинар „Пространствено планиране: Инструменти за вземане на решения базирани на данни“. Събитието се организира от Международната банка за възстановяване и развитие, с подкрепата на Climate Support Facility и партньорството на местната администрация.

Форумът откри заместник-кметът Цветан Стойчков, който приветства организаторите и експертите от общините – Варна, Сливен и Ловеч и запозна присъстващите с реализираните проекти на Община Враца за воден цикъл, модернизацията на градския транспорт и компостиращата инсталация.

В следващите дни участниците ще обменят опит и добри практики в сферата на градското планиране. В семинара участват лектори от Световна банка, експерти от регионалното министерство, урбанисти и представители на академичните среди.

Обучението е част от пилотния проект „Компактни градове в България“, като фокусът е насочен към въвеждането на инструменти и процеси за ускоряване прилагането на промени в градоустройството и планирането.