Със заповеди на министър-председателя Стефан Янев са назначени нови заместник областни управители.

Назначени са двама заместник областни управители на област Враца – Милчо Стефанов и Борислав Борисов.

Милчо Стефанов е магистър зооинженер.

През периода 2007 г. – 2018 г. е работил в ТД „Държавен резерв“ – Враца.

Борислав Борисов е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Заемал е ръководни позиции в различни банкови институции.