Една трета от всички нарушения, установени по Оперативната програма “Иновации и конкурентоспособност” за изминалия програмен период, са в Северозападна България.

Регионът беше приоритетен в проектите за икономическо възстановяване в периода 2014-2020 година. Установените нарушения са на стойност 24 млн. лева.

От 930 проекта, реализирани в Северозападния регион, са установени 94 нарушения, най-често при провеждането на обществените поръчки, съобщи служебният министър на икономиката Даниела Везиева:

“Искам да кажа, че са недопустими практиките, които констатираме в анализа. Фирми, които регистрират, че работят софтуери в Северозападен район, а всъщност по трудовите договори работещите са на други места. Това е единият от аспектите, и другият е свързан с проекти за разработване и внедряване на иновации в предприятия, тоест закупуване и разработване на софтуери. Също голяма част от тях към момента не са вече факт в Северозападен район”.

Държавата се опитва да подпомогне бизнес средата чрез грантовите схеми, но е важно да се вижда ефекта, казва още министър Везиева и посочи, че примерът от Северозапада не е такъв:

“Косвените ефекти, които търсехме, приоритизирайки Северозападен район, всъщност не ги отчитаме. Нито се е подобрила жизнената среда в този район, нито е намаляла вътрешната миграция“.

Затова мерките по контрола ще бъдат затегнати, каза още министърът на икономиката.

Снимка: БГНЕС