Лекарите са намалели със 113 за година, сестрите с 344, а болниците с една, става ясно от националната статистика.

Все по-малко медици и отново повече легла в болниците отчита статистиката на НСИ. През миналата година у нас се отчита намаление, както в броя на сестрите, така и на лекарите. Същевременно над 53% от докторите у нас са над възраст над 55 години. Една болница по-малко и същевременно 275 повече легла отчита НСИ. Така в края на миналата година у нас функционират общо 341 лечебни заведения за болнична помощ с общо 54 491 легла. Най-голяма част от тях са болници – 319 с 52 246 легла. Така осигуреността на населението с болнични легла в края на 2021 г. е 796.8 на 100 000 души и в сравнение с 2020 г. се увеличава с 12.9% . Най-високи са стойностите в областите Плевен (1 125.3 на 100 000 души от населението), Смолян (1 067.3) и Пловдив (1017.9), а най-ниски са в Перник (378.7), Ямбол (395.2) и Видин (425.1)  Същевременно медиците намаляват, както на лекарите, така и на сестрите. В края на миналата година у нас е имало общо 29 604 лекари, спрямо 29 717 в края на 2020 г. или с 113 помалко. Намаляват и медицинските сестри – от 29 160 до 28 816 или с 344 по-малко. Спад има и при броя на фелдшерите от 1919 през 2020 г. до 1814 през 2021.Леко увеличение има в броя на акушерките – от 3251 до 3264. Ръст в края на миналата година се отчита и при стоматолозите с 187 до 7499. Младите медици у нас до 35 години са под 5000 – 4935 или едва 16.7%. Същевременно тези над 55 години са 53.5%
от всички лекари или 15 859.