В зала Заседателна на Регионалната библиотека в Русе се състоя десетата международна научна конференция „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА МИНАЛОТО, ТРАНСФОРМИРАНИ В БЪДЕЩЕТО“. Тя бе организирана от Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ и се посвещава на 145 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов – виден български учен, фолклорист, литературен историк, етнограф и 140 г. от рождението на Димитър Мишайков – виден български икономист, един от основателите на Свободния университет за политически и стопански науки в София (днeс УНСС).

Конференцията се провежда с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по Програма за възстановяване и   развитие на държавни, регионални и общински културни институти`22, проект „Библиотеката – от традиции към иновации“.

Научен ръководител на конференцията бе проф. Добромир Добрев – преподавател в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Тържественото откриване на форума започна с приветствие на директора на библиотеката Теодора Евтимова, която припомни историята и целите на конференцията, нейното развитие през десетте години от първото ѝ издание до утвърждаването ѝ като важна част от обществения живот на града и пожела успех и ползотворни дискусии на участниците. Поздравления към аудиторията отправиха Енчо Енчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Русе,  д-р Виктория Иванова – директор на университетската библиотека, която поднесе поздравителен адрес от името на акад. Христо Белоев, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и отец Стефан Стефанов – представител на Русенската Света Митрополия.

След пленарната сесия конференцията продължи в пет тематично обособени секции.  В работата ѝ се включиха 64 участници с 62 доклада.  Сред тях 12 професори, 9 доценти, а също и главни асистенти, малки и големи доктори, както и 8 докторанти в различни университети. Докладчиците бяха представители на 12 висши учебни заведения, пет института към БАН – Институт за изследване на изкуствата, Институт по философия и социология, Институт за исторически изследвания, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, Институт за държавата и правото. Имаше участници и от други организации: Сдружение с нестопанска цел – „Дунавски струни“ – Силистра, ПГ по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик, Художествена галерия – Казанлък, Общински културен институт-музей – Бяла, област Варна, Община Дулово и Дружество „Будители“ в област Монтана.

Интерес предизвика докладът „От вчера през днес за утре – Лом е оазис на съдружието между българи и евреи”, изнесен от литературния критик Юлий Йорданов, член на Съюза на българските писатели, председател на дружество „Будители” в област Монтана. Той е най-дългогодишният участник, защото това бе неговото девето участие в традиционния форум на русенската библиотека. Впечатляващ поглед върху мястото и ролята на междуетническите взаимоотношения между българи и евреи в Лом, като оазис за приятелството между двата етноса отправи в доклада си литературният критик. На базата на солидните си проучвания и спомени на очевидци, той интерпретира темата, като възможност за освобождение от натиска да бъдат изпратени евреите в лагерите на смъртта. Авторът анализира стойностно поведението и помощта на населението от Лом за реализиране на изконното човешко право за свобода. Несъмнено докладът се явява с оценъчен характер и постига целта на конференцията: да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи относно предизвикателствата и проблемите в междуетнически и междурелигиозен диалог и сътрудничество.

Като съпътстващи събития библиотеката бе подготвила изложба „Колекциите на русенската библиотека“, посветена на 135-годишнината на културния институт и посещение на Басарбовския скален манастир  „Свети Димитър Басарбовски“.

Лилия ХРИСТОЗОВА