Тройно превишение на съдържанието на фини прахови частици в атмосферния въздух е отчетено в Монтана в края на ноември 2020г.

11 дни през месеца е имало превишение на  нормите за ФПЧ, като средномесечната концентрация от  53,630 микрограма / куб м,  също е  над нормата от 50 микрограма/куб м.  От началото на годината до края на м. ноември в Монтана, превишения на ФПЧ във въздуха е имало 44 дни.

Данните за чистотата на въздуха в Монтана се публикуват със закъснение, защото измерванията все още се правят ръчно. До края на декември в Монтана трябва да заработят двете автоматични станции за контрол на въздуха, като данните ще могат да се следят в реално време.