ИВСС се разграничи от поведението на Мумджиев и обяви, че ще поиска неговото освобождаване

Инспекторът от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) Александър Мумджиев е отправял сексуални намеци на камериерки и сервитьорка от хотел във Враца, научи „Лекс“. При отправянето на намеците е бил във видимо нетрезво състояние. Мумджиев е бил задържан, но впоследствие освободен.

На 8 май Александър Мумджиев е отишъл във Враца, за да извърши проверка в районната прокуратура. Настанил се в хотел, където обаче започнал да отправя неприлични предложения на камериерките. Например при влизането им в стаята му, той лежал гол, покрит с одеало от кръста надолу и искал от тях да му изгладят ризата. От друга поискал сексуални услуги.

Миналата вечер пък обещал на сервитьорка в ресторанта, че понеже бил важен човек, ще я откара с хеликоптер в съседен град, за да се лекува.

По неофициална информация Мумджиев злоупотребявал с алкохол от самото си настаняване в хотела.

Служителите в хотела се обърнали към полицията. Мумджиев бил за кратко задържан, впоследствие е освободен.

Прокуратурата извършва проверка на случая.

В официална позиция ИВСС се разграничи от поведението на Мумджиев и обяви, че ще поиска от Народното събрание неговото освобождаване. От инспектората посочват, че изнесените в медиите данни сочат за поведение, несъвместимо със заеманата длъжност, накърняващо престижа на съдебната власт. Заради това ще бъде поискано освобождаването на Мумджиев като инспектор.

Инспекторатът към ВСС категорично се разграничава от поведението на Александър Мумджиев, което накърнява престижа на съдебната власт, престижа на ИВСС, както и престижа на съдиите, прокурорите и следователите„, се казва още в позицията на ИВСС.

Инспекторите се назначават и освобождават от Народното събрание.

Според чл. 48, ал. 1 от Закона за съдебната власт главният инспектор и инспекторите се освобождават преди изтичането на мандата им при:

  1. подаване на оставка;
  2. влизане в сила на съдебен акт за извършено престъпление;
  3. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година;
  4. лишаване от право да упражняват юридическа професия или дейност;
  5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт;
  6. неизпълнение на задължението по чл. 47, ал. 2;
  7. влизане в сила на решение за установяване на конфликт на интереси.

В ал. 2 на същата разпоредба се казва, че предложението за освобождаване на инспекторите може да бъде направено от най-малко една пета от депутатите или от Пленума на Висшия съдебен съвет.

Тъй като Пленум не съществува след измененията в Конституцията от декември миналата година, предложение за освобождаването на Мумджиев може да направят една пета от депутатите. Както вече стана ясно, ИВСС ще сезира Народното събрание. Но в момента парламентът не заседава заради предстоящите избори. По принцип е възможно извънредното му свикване и разглеждане на случая на Мумджиев. Но не е ясно дали това ще бъде направено.

Изниква обаче друг въпрос – ако той бъде освободен като инспектор по чл. 48, ал. 1, т. 5 от ЗСВ – за тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и за действия, които накърняват престижа на съдебната власт, притежава ли необходимите качества за магистрат, за да се върне на работа в съдебната система. Този въпрос ще бъде обсъден евентуално от Прокурорската колегия, ако Мумджиев поиска да бъде възстановен като следовател в отдела към Софийската градска прокуратура, какъвто беше, преди да стане част от ИВСС, където на практика кара втори мандат.