Заради многобройните тежки аварии на основния водоподаващ стоманен тръбопровод за питейна вода на ул. “6-ти септември” в Лом, със заповед на кмета Георги Гаврилов е обявено бедствено положение за град Лом и село Замфир и се въвежда в действие Общинския план за защита при бедствие, считано от 16:00 часа на 3 август 2022 г.  На този етап не се предвижда режим на водата, но са възможни още аварии по стария водопровод.
Общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия реши да се проведат неотложни аварийно-възстановителни работи за нормализарането на водоподаването на засегнатите жилищни райони и да се подмени тръбопровода на ул. “6-ти септември”, който осигурява водоподаването на ниските, средните и високи  части на града, кварталите “Младеново”, “Момин брод”, “Хумата”, както и село Замфир.
Решението е взето заради многобройните аварии и зачестилото спиране на водата в целия град. След приключване на ремонтните дейности ще бъде изготвено искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за възстановяване на средствата  изразходвани от Община Лом за извършване на неотложните аварийно-възстановителни работи.