Некачественият ремонт на площад “Йордан Радичков” в Берковица влиза в съда, разбра “Зов нюз” от свои източници.

При проверката на прокуратурата са събрани данни, че кмета на Берковица Димитранка Каменова, в качеството си на длъжностно лице,

заемаща отговорно служебно положение- кмет на община Берковица, с цел да облагодетелства определени лица, не е изпълнила задължения,

вменени й в качеството на възложител при извършване на Реконструкция на част от площад Йордан Радичков и парк-градина.

Събрани са и данни за некачествено извършени стрително монтажни работи и вложени некачествени материали, неотговарящи на заложените по проект, както качество и количество. , твърдят още нашите източници.

Припомняме, че проектът за ремонт на площад „Йордан Радичков“ в Берковица е от 2014 година, но не намира финансиране.

През 2015 г. Димитранка Каменова губи изборите и не успява да го реализира.

Връщайки се на власт през 2019г. Каменова възобновява реализацията на проекта, като получава финансиране от държавата в размер на 1 млн. с постановление на МС 360 от 2020г.

Така започва “поставянето на килим от пари” на централния площад в Берковица.

Както вече “Зов нюз” писа, редица от ремонтните дейности са извършени некачествено, макар и кметът Каменова да отрича това.

Какво прави впечатление при прегледа на количествено-стойностните сметки на проекта за някои от вече реализираните ремонтни дейности:

Раздел I, част АС, А (демонтажни работи – ремонт настилки)

Разваляне на съществуваща настилка и сортиране на площ от 3800 м2., стойността е 17024,00 без ДДС!

Източници на “Зов нюз” твърдят, че действия по сортиране изобщо не са извършвани:

“всичко беше разрушено с тежка хидравлична техника, изринато с багери и извозено в незнайна посока с камиони (в социалните мрежи имаше видеа и твърдения, че останките от мрамор се изсипват в имот, който е собственост на Председателя на Общински съвет – Берковица, Деян Еленков.”

Раздел I, част Б (направа нови настилки)

Настилка от сиви, гранитни павета с размер 10х10х10 върху площ от 800 м2, на стойност 83768,00 лв без ДДС. Паветата, които бяха положени нямат нищо общо с цитирания във всички официални документи размер 10х10х10. Има павета с размер 6х9 см, има и павета с размер 13х15 см, изобщо забелязват се най-различни форми и размери, които са подредени по изключително некачествен начин, коментират източниците ни.

Според тях цената за подобен тип сечени, гранитени павета е скандално висока 104,71 лв без ДДС. Количеството от 800 м2 не отговаря на истината, настилката е в пъти по-малко.

Направа на облицовка от естествен камък-гнайс обрязан по стъпала.

Тук е особено скандално, защото като количество е заложено 100,00 м2 х 85,18 за м2 без ДДС, а това прави обща стойност 8518,00 лв без ДДС. Въпросните стъпала са с реална площ под 7 м2, което доказва едно завишение с цели 93 м2., смятат нашите източници.

Кофраж и декофриране на фонтан – 200 м2 на обща стойност 6018 лв. С просто око се вижда, че в това малко фонтанче няма как да се събере и 100 м2. кофраж.

Оформянето на цветарник на мястото на фонтан се е състояло само като е била разтоварена пръст и направена облицовка.

Единственото, което е направено обаче е доставка и засипване на съществуващото фонтанче с 1 самосвал пръст и облицоването му с 2 реда гнайс.

Това струва 10501,12 без ДДС.

Обърнете внимание, че облицовката е включена и в позиция номер 27 – „облицовка на цветарници“, които реално са само два.

Кофраж за рампа 100 м2 на стойност 3007,00 без ДДС – тук отново с просто око може да се види, че няма и 50 м2 кофраж.

Раздел II, част Паркоустройство и благоустройство

  1. Доставка, разтоварване и насипване на хумусна почва – 200 м3 на стойност 7016,00 лв без ДДС. Специалисти твърдят, че тази почва няма нищо общо с хумусна, като я определят като “грус”,  чиято цена е в пъти по-ниска.

Този раздел трябва да се провери в детайли от специалист по ландшафт, настояват източниците ни.

Раздел III, част Електрическа

38. Доставка и монтаж на стоманено тръбни стълбове – 59 бр на цена от 600,22 лв за бр. без ДДС

39. Доставка и монтаж на двойни рогатки за парково осветление – 59 бр на цена от 209,94 за бр без ДДС

40. Доставка и монтаж на паркови осветителни тела с LED 30 W – 118 бр х 141,39 лв за бр без ДДС

Сумирайки позиция 38+39+40 се получава сумата от 1311, 52 лв с ДДС за 1 бр стълб.

Според нашите източници тези стълбове са направени от обикновена метална тръба и са боядисани в черно, а осветителните тела са напълно обикновени.

41. Доставка и монтаж на стоманено тръбен стълб за прожектори – 3 бр х 850,84 лв без ДДС.

43.Доставка и монтаж на прожектори с LED 50W – 12 бр.х 199,77 лв без ДДС.

Справка показва, че прожектори от този модел се търгуват на цени между 17-20 лв с ДДС.

 

Раздел IV, част ВиК

24. Доставка и монтаж на нова питейна фонтанка на цена от 1200,08 лв без ДДС.

Източниците ни твърдят, че изобщо не е доставяна нова, а на предвиденото място си е старата чешмичка от розов мрамор, която е останала единственото добре изглеждащо нещо на новия площад.

Раздел IV, част ФОНТАН – ИЗКУСТВЕНА РЕКА И ВОДНИ КАСКАДИ

Разглеждайки КСС-то се забелязва, че от стр. 7 до стр. 12 вкл. се намират всички компоненти на въпросния фонтан. Сумирайки и прибавяйки позициите от 10 до 19 от първа и втора страница на КСС-то, се получава сумата от 130 116,048 лв с ДДС.