И за 2024г. са предвидени 60 000 лева от бюджета на Враца за  „Малки граждански инициативи“.

На следващото заседание на местния парламент се очаква да стартира процедурата по приема на идеи и проекти.

И тази година в правилата не се предвижда изграждане на нови детски площадки и съоръжения за игра с мотив, че максимално допустимата сума по даден проект е недостатъчна, новоизградена детска площадка да се построи така, че да отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

В Бюджета на Община Враца за 2024 г. е предвиден ресурс за финансиране на проекти „Малки граждански инициативи 2024” в размер на 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева). Ако съветниците приемат докладната, срокът за кандидатстване с проекти ще бъде 30.04.2024 г., а срокът за изпълнение до 31.10.2024 г. Очаква се да бъде спазен досегашният регламент и максималният размер на всяка финансирана разработка да не надвишава 5 000 лева.