Полицейската операция „Скорост“, включена в годишния календар на Roadpol, ще се проведе от 15 до 21 април

На 19 април – „24-часов маратон – Скорост“ за контрол на скоростните режими

През текущата седмица в цялата страна се провежда полицейска операция за контрол на скоростните режими.

„Тя е включена в календара на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция – Roadpol, и аналогични действия са в ход на територията на всички страни – членки на организацията.

Точките за контрол са съобразени по време и място с интензивността на движението и наличието на предпоставки за управление на МПС с превишена скорост. Приоритетно ще бъдат обхванати местата и участъците с концентрация на ПТП, настъпили най-често поради несъобразена скорост.

От 00:00 до 23.59 часа на 19 април ще се проведе „24-часов маратон – Скорост“.

Пътните полицаи ще използват всички налични технически средства за контрол на скоростта както в светлата, така и в тъмната част на денонощието.

При установяване на случаи на агресивно шофиране в хода на акцията, водачите ще бъдат своевременно извеждани от движението и спрямо тях ще бъде взето отношение на място.

Операцията има за цел да фокусира вниманието към превишената скорост – една от основните причини за тежки катастрофи с жертви и ранени.