Актуализира се цената на прилагана санкционна мярка- блокиране на автомобил с техническо средство тип „скоба“от 10 на 20 лв., това става ясно от съобщение на Община Враца, с което уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр. Враца.

С предлаганото изменение на Наредбата се предвиждат промени, свързани с разширяване начините на заплащане при ползване местата за паркиране в обособените платени зони чрез мобилно приложение, както и чрез поставени устройства-паркомати.

Предвижда се, също така, и въвеждането на ясни и справедливи нормативни критерии за упражняване на социалните права на хората с увреждания , свързани с преференциално паркиране на превозващите ги ППС, както и разширяване на обхвата на улиците, включени във втора ценова зона на платено паркиране.

Актуализира се и цената на прилагана санкционна мярка- блокиране на автомобил с техническо средство тип „скоба“от 10 на 20 лв.

Обществената консултация ще се проведе на 23 август 2022 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.