Наблюдава се тенденция в разпространението и употребата  на така наречената „билка“ за пушене. Същата представлява „чай“ смесен със силно отровни вещества, за състава на това вещество е обикновен чай третиран по химичен път с ацетон в полеви условия. Въздействието от пушенето на този вид наркотик е силно опияняващо, с  халюциногениращ ефект. При установяване и извършване на полеви наркотестове, билката не реагира на наркотично вещество. В специализирани лаборатории на БНТЛ се извършван комплексна физико-химична справка, от която се установява, че няма наличие на канабоиноиди-тетрахидроканабинол,  канабинол и канабидиол- характерни за конопените растения в установените вещества. Като при допълнителни комплексни изследвания се установява, наличието на силно отровни вещества, подсъдни на чл.354 ал.1 от НК.

Продължаваща тенденцията към увеличаване на разпространението и употребата на наркотични вещества в тяхната разновидност. Наблюдава се и снижаване на възрастовата граница на употребяващите ги. В днешно време децата са доста любопитни и любознателни и това е една от причините, която ги кара да посягат към дрогата. Според специалистите около 10% от младежите са опитвали наркотик поне веднъж. Засилва се интереса към новите психоактивни вещества („дизайнерски дроги“). Установена е  употреба на т. нар. „чай/билка“ или „весел чай“ сред подрастващите тийнейджъри, представляващ марихуана смесена с химически вещества. През 2019г. имаше и смъртни случаи в следствие на употребата на такъв чай. Има промяна на пазара за наркотици. Поръчките се правят  по интернет чрез фалшиви профили в популярните сред тях мобилни приложения и ги разпространяват между техните съученици. Това затруднява въздействието на службите за борба с наркотиците и се явява като сериозен проблем.