17 положителни проби за COVID-19 са били установени в дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост във врачанското село Три кладенци. Инфекцията е била потвърдена както за домуващи, така и за хора от персонала.

Пробите са взети, след като е бил установен положителен тест на член на обслужващия екип. По данни от текущото проучване от общо 13 заразени домуващи, към момента със симптоматика са 2 лица. Останалите 11 домуващи към днешна дата са безсимтомни и се наблюдават.