Община Мездра уведомява всички заинтересовани лица, че тазгодишният традиционен Базар за продажба на мартеници и цветя ще се проведе в периода от 22 февруари до 8 март 2024 г. (включително). 

Базарът ще бъде позициониран в централната градска част – в „Алеята на кестените“ и на площад „България”. 

Заявления за участие в базара (по образец) ще се приемат от 15 февруари 2024 г. в Центъра за административно обслужване в Община Мездра, който се намира на партерния етаж в сградата на Общинската администрация, след предварително уточняване на мястото, площта и периода за участие в базара. 

Таксите се заплащат при подаване на заявлението. 

Лицата, допуснати до участие в базара, са длъжни: 

• да разполагат съоръженията с артикулите само в съгласуваната и определената им търговска площ, като през целия период поддържат необходимата чистота и ред около нея;

• да си осигурят подходящи леки защитни преместваеми приспособления (чадъри, шатри и др.), с които да предпазят стоките и себе си при лоши метеорологични условия; 

• при служебна проверка да представят пред контролните органи всички необходими документи за извършване на съответната дейност и квитанцията за платена такса.

За допълнителна информация: тел. 0910/ 921 56, вътр. 211.