Ваксинационният процес в Сандански, предизвикал сериозен обществен отзвук, явно активно се използва и за политически цели.
Нещо повече! Чрез насаждане на неверни и лъжливи твърдения за мен, непочтено бе замесено и моето семейство.
Категорично заявявам, че нито аз, семейството ми или пък близък роднина, сме ваксинирани по един или друг начин. Лъжливите медийни внушения в сайтове и социални мрежи относно моята или на близките ми ваксинация, не са истина и могат да бъдат проверени. А и подлежат на наказателна отговорност.
Съзнателно изчаквах края на назначената от Министерството на здравеопазването проверка по случая с ваксините в Сандански. След публично оповестената информация от брифинга днес, съвместно с кметовете на общините Петрич, Струмяни и Кресна, изпратихме официално искане до Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“за предоставяне на цялостната информация и документация от проверката по случая.
След получаването им, ще бъдат предприети съответни адекватни действия по казуса.