Станислав Попов, собственик на “Камибо”

Фирмата на Христо Ковачки “Камибо” бави изнасянето на водата, в която се съхраняваха 110 тона серовъглерод. В момента от предприятието разиграват размяна на писма с Регионалната инспекция по околната среда и водите, но не зaвяват кога ще утилизират опасната вода.

Според експерти, изкарването на водата ще бъде по-трудно, отколкото изнасянето на серовъглерода, за който така и не стана ясно дали е продукт или отпадък и къде се намира в момента.

Това е и причината за издаването на нов акт, за неизпълняване на предписания, който обаче все още не е подписан от управителя на “Камибо”.