“От избора ни днес, зависи развитието на Враца и региона! Гласувах за хора, които не обещават промяна, а изпълняват поетите ангажименти.”

Това каза кметът Калин Каменов след като упражни правото си на вот.

Той упражни правото си на вот точно в 07.00 часа, в секция 78  в кв. “Бистрец”.