На извънредно заседание на ОбС снощи стана ясно, че д-р Наташка Велчовска ще представлява община Враца при изработването на областната здравна карта.

В Общински съвет – Враца е постъпило Писмо с вх. № 0400-233/04.05.2022 г. от проф. Асена Сербезова – Министър на здравеопазването, с което е указано в срок до 20 май 2022 г. да се изпрати Решение на Общински съвет – Враца, относно определяне на представител на Община Враца в Комисията за изработване на Областна здравна карта

Съгласно чл. 29, ал. 2, 3 и 4 от  Закон за лечебните заведения, Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва по един представител на всяка община в съответната област.

генерал агрохимикали