Близо 1300 домакинства от Враца са с подготвени документи за кандидатстване по програмата за саниране
До 30 млн. лв. е бюджетът, с който ще разполага Община Враца по националната програма за саниране. До момента общо 17 сдружения на собствениците са с подготвени документи, необходими за кандидатстване по процедурата. Разгърнатата застроена площ на тези сгради е над 90 000 кв.м., а в тях живеят близо 1300 домакинства. Това заяви кметът Калин Каменов по време на пресконференция пред представители на медиите и допълни, че местната администрация и консултантската фирма по програмата ще продължат да оказват пълно съдействие на желаещите.
Експертът от фирма „Екстра Майл Стратеджис” – Никола Кибритев заяви, че от началото на годината екипът от консултанти, съвместно с Община Враца са подпомагали сдруженията на собствениците от града при окомплектоването на необходимите документи. „Очаква се до месец септември предложенията да бъдат разгледани и оценени от регионалното министерство, като при одобрение – следващият етап е възлагане на процедура за избор на изпълнители и стартиране на реалното строителство – добави още Кибритлиев.
❗️Крайният срок, в който могат да бъдат подавани документи за участие е до 10 май, като сдруженията на собствениците могат да се възползват от безплатна консултация в сградата на местната администрация – стая №7.
До момента са подготвени документи за следните жилищни сгради:
1. ул. „Илия Кръстеняков“ № 6;
2. ж.к. „Сениче“ № 68;
3. ж.к. „Сениче“ № 51;
4. ж.к. „Дъбника“ № 41;
5. ул. „Найден Геров“ № 10;
6. ул. „Илия Кръстеняков“ № 14;
7. ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 1;
8. 7. ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 2;
9.ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 3;
10. ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 5;
11. ул. „Ангел Грамчев“ №4;
12. ж.к. „Сениче“ № 70;
13. бул. „Мито Орозов“ № 16;
14. ж.к. „Дъбника“ № 140;
15. ул. „Демокрация“ № 29;
16. ул. „Демокрация“ № 5;
17. ул. „Ген. Леонов“ № 94;