Кабинетът одобри 400 млн. лв. за инфраструктурни проекти на общините

Правителството осигурява 400 млн. лв., с които да се финансират проекти на общините. Средствата са одобрени на  заседание на Министерския съвет като допълнителен трансфер по бюджета на Министерство на регионалното развитие. Осигурени са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2024 г.

Припомняме, че регионалното ведомство трябва да управлява Фонд в размер на над 1 млрд. лв., с които да финансира проекти на общините до 2026 г.

Конкретните обекти залегнаха в Бюджет 2024 г. Министерството започва да подписва споразумения с местните власти в средата на февруари тази година.

С приемането на акта средствата за капиталови разходи за реализиране на общински проекти ще се предоставят своевременно при наличие на готовност за тяхната незабавна реализация и при спазване на изискванията на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.“, се посочва в решението на МС.

Допълва се, че изпълнението на планираната инвестиционна програма за общините ще допринесе за подобряване на инфраструктурното развитие на регионите и подобряване на благоустройствената среда в населените места.

Припомняме, че през последните 2 години местните власти получиха поетапно около 418 млн. лв за ремонт на общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура.

Последните 200 млн. лв. бяха осигурени в края на декември миналата година.

С въпросните средства се зафорни драми през 2022 г. по време на кабинета „Петков“. Бившият регионален министър Гроздан Караджов започна да събира проекти на местната власт, които трябваше да бъдат финансирани от специалния Фонд на стойност 1 млрд. лв., който той искаше да създаде.Тази идея не се реализира тогава, но на практика бе възродена от финансовия министър Асен Василев с Бюджет 2024 г.

Промяната сега е, че общините може да финансират и основни ремонти и реконструкция на сгради публична общинска собственост, но и проектиране на обекти. Единствените критерии, заложени от МРРБ, са свързани с това за проектите да има издадено валидно разрешение за строеж или на виза за проектиране за обекта (при финансиране на проектиране).

В програмата за финансиране на инвестиционни проекти в зависимост от категорията на общината са определени максимални прагове на стойностите, в рамките на които следва да са проектите:

  • за общини с категория 1 – до 50 млн. лв.;
  • за общини с категория 2 – до 30 млн. лв.;
  • за общини с категория 3 – до 15 млн. лв.;
  • за общини с категория 4 – до 10 млн. лв.;
  • за общини с категория 5 – до 6 млн. лв.

За общините с население по данни на НСИ над 180 000 души общата стойност на проектите е до 100 млн. лв.

Снимката е илюстративна.