Над три години може да е забавянето на достъпа на пациентите у нас до иновативни лекарства, ако бъдат приети  промените при регистрацията и регулацията на цените на медикаментите, предупреди Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании.

В момента, от получаването на разрешение от Европейската агенция по лекарствата на дадена нова терапия до плащането й с публични средства в България, минават 547 дни.

Ако новите регулации влязат в сила, периодът ще се удължи с още 400-500 дни и пациентите ще трябва да чакат 3 години, обясни Денев на форум, организиран от “Капитал”.

Освен това от одобрените от европейската агенция над 120 нови терапии за последните три години едва 23 са одобрени и се плащат и в България. По тези критерии страната ни е на едно от последните места в Европа.

Аргументът за въвеждане на още по-рестриктивни регулации е, че новите терапии стигат прекалено лесно и бързо до българските пациенти, обясни Денев, цитиран от “Сега”.

Досега, за да бъде одобрена дадена нова терапия, се изискваше да няма негативна оценка на здравните технологии в Германия, Франция и Великобритания, т.е. там да е преценено,че ползите от продукта надхвърлят цената, която ще се плаща с публични средства за него. Занапред ще се изисква лекарството да има три положителни оценки и в трите

държави. За всяка държава обаче тази оценка на технологиите зависи от национални специфики и няма единни европейски критерии. Някои държави дори не правят такива оценки за различни медикаменти – например във Великобритания за анти-СПИН терапиите или във Франция за продукти, които нямат голям пазарен дял, обясни Денев.

Освен това тези оценки не са еднозначни, те не казват плащайте или не плащайте, те включват редица показатели, които зависят и от национални специфики. “Така трудно може да се изпълни изричното задължение да има поне три категорично позитивни оценки”, допълни Денев.