Предстои четвъртото издание на Общинска Панорама на образованието Козлодуй 2022, за прием след VII клас, която ще се проведе на 10 май, от 16:00 до 19:00 часа, на площад „Христо Ботев”.
На форума ще бъдат представени учебните заведения, броят на паралелките и профилите, в които ще имат възможност да се обучават учениците от община Козлодуй през учебната 2022/2023 г. В осигурени за целта шатри представители от всяко училище, осъществяващо прием след VII клас, ще могат да го рекламират чрез информационни материали – брошури, флаери и др., изделия от практическо обучение, действащи макети, демонстрации, както и новостите в професионалното образование.
В общинската инициатива участие ще вземат представители от Общински детски и младежки парламент, Център за кариерно ориентиране към ЦПЛР „Център за работа с деца”, гр. Враца, и работодатели в лицето на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.