Осем са случаите на установени нарушения и злоупотреби при търговията и пренасянето на горива в региона от началото на годината

Инспектори от Митница Русе установиха цистерна, пълна с почти 25 000 литра гориво, без документи за произход и начислен акциз. Проверката на митническите инспектори е извършена в момента, когато превозното средство, натоварено с акцизната стока, е било свързано с резервоарите на бензиностанция в град Русе, за да прелее товара си в тях.  Фирмата се е опитала да заблуди проверяващите с представени документи, издадени за друга автоцистерна. На 31.10.2018г. на собственика на горивото беше връчен акт за установеното административно нарушение. Предвидената в закона санкция е двойният размер на дължимия акциз – 31 853 лева плюс конфискуване на установеното количество /24 654 литра/ газьол или заплащане на стойността му.

От началото на годината в Митница Русе са установени 8 случая на незаконна търговия и държане на общо 47 553 литра нефтопродукти, без документи за произход и платен, начислен или обезпечен акциз.  Имуществените санкции за тях възлизат на 61 835 лева плюс стойността на самите горива,  които се отнемат или трябва да се заплатят.