Около 800 000 лв. са задълженията на общинската болница в Белоградчик МБАЛ „Проф. Георги Златарски”.  В размер на  300 000 лв. са неизплатените  заплати на персонала за година, през това време работещите са получавали смо част от дължимите суми като аванс.  Около половин млн. лв. са задълженията на лечебното заведение към доставчици. Персоналът на болницата вече напуска и търси други варианти за работа, като част от бившите служители са завели дела и съдят болницата за неизплатените заплати. Като проблем за състоянието на болницата отново се сочи политиката на финансиране от здравната каса.

снимка: радио Видин /БНР/