341 000 лв. загуба отчита общинската болницата в Лом за първото шестмесечие. Това стана ясно от отчета на здравното заведение, внесен за одобрение на заседанието на Общинския съвет в края на септември, съобщава в. “Лом прес”. По предложение на кмета Пенка Пенкова дебатът за работата на общинските дружества се отложи за 10 октомври. Положението в болницата е повече от тревожно. Лекари напускат, намаляват приходите, а разходите за външни услуги се увеличават, алармира на последната сесия д-р Людмил Кирилов и попита кмета какви мерки се предприемат.
Пенкова пък припомни на общинските съветници, че принципал на общинските дружества е Общинският съвет. Тя обясни, че позицията на общината е отразена в одитния доклад, предоставен на съветниците още през март, който включва не само законосъобразността на разходите в лечебното заведение, а и тяхната целесъобразност. По нейно предложение дебатът за състоянието на болницата бе отложен за извънредна сесия, която да се проведе на 10 октомври, за да могат местните парламентаристи да се запознаят с резултата от проверката на одитора. Заключенията на главния одитор за дейността на болницата през 2016 г. са, че приходите на болницата намаляват изпреварващо спрямо разходите и изменението на паричните потоци е с отрицателна величина, няма назначен финансов контрольор, а инвентаризацията на материалните запаси се извършва фиктивно, като комисия е отчела налично гориво повече, отколкото максималният размер на резервоарите на автомобилите в автопарка могат да поберат.

Работата в болницата обаче не се е подобрила, според цифрите в отчета за първото шестмесечие. Приходите са намалели с 345 000 лв., разходите за заплати на персонала са намалели със 179 000 лв. Разходите за външни услуги обаче са се увеличили с 13 000 лв., спрямо същия период на миналата година и са станали 131 000 лв. Разходите за материали са се увеличили със 74 000 лв., а в графата други разходи увеличението е с 19 000 лв. Ще се вземат ли мерки за стабилизиране на болницата, ще стане ясно на сесията в следващия вторник. Заседанието е открито за граждани.