Към 28-ми ноември починалите, диагностицирани с COVID-19, у нас са 3 680.

През изминалото денонощие  са регистрирани 151 смъртни случаи при пациенти с коронавирусна инфекция. Битката с COVID-19 са загубили  54 жени и 97 мъже.  Най-младата сред починалите е жена на 24 г. с диабет, затлъстяване и сърдечно заболяване.

За 39 души от починалите няма данни за придружаващи заболявания:

мъж на 70 г., мъж на 73 г., мъж на 70 г., мъж на 74 г., мъж на 54 г., мъж на 83 г., мъж на 75 г., мъж на 79 г., мъж на 76 г., мъж на 65 г., мъж на 63 г., мъж на 65 г., мъж на 72 г., мъж на 77 г., мъж на 47 г., мъж на 73 г., мъж на 64 г., мъж на 85 г., мъж на 62 г., мъж на 62 г., мъж на 83 г., мъж на 83 г., мъж на 75 г., мъж на 64 г., мъж на 90 г.

жена на 73 г., жена на 87 г., жена на 79 г., жена на 63 г., жена на 77 г., жена на 87 г., жена на 57 г., жена на 57 г., жена на 64 г., жена на 66 г., жена на 79 г., жена на 48 г., жена на 51 г., жена на 74 г.

През изминалото денонощие са починали още:

мъж на 73 г. със сърдечно заболяване и диабет; мъж на 75 г. със сърдечно заболяване; мъж на 74 г. със сърдечно заболяване; мъж на 66 г. с диабет; мъж на 50 г. със сърдечно заболяване и затлъстяване; мъж на 61 г. със сърдечно заболяване; мъж на 76 г. със сърдечно заболяване; мъж на 73 г. със сърдечно заболяване и диабет; мъж на 88 г. със сърдечно и хронично бъбречно заболяване; мъж на 72 г. със сърдечно заболяване; мъж на 60 г. с хронично белодробно и сърдечно заболяване; мъж на 78 г. със сърдечно заболяване; мъж на 65 г. с онкологично и сърдечно заболяване; мъж на 84 г. със сърдечно и хронично бъбречно заболяване; мъж на 70 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 74 г. със сърдечно заболяване; мъж на 79 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 60 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 51 г. със сърдечно заболяване; мъж на 76 г. със сърдечно заболяване; мъж на 70 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване; мъж на 59 г. със сърдечно заболяване; мъж на 69 г. с диабет; мъж на 85 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 76 г. със сърдечно заболяване; мъж на 73 г. със сърдечно заболяване; мъж на 77 г. със сърдечно, хронично чернодробно и хронично неврологично заболяване; мъж на 84 г. със сърдечно заболяване; мъж на 91 г. със сърдечно заболяване; мъж на 74 г. със сърдечно заболяване; мъж на 70 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 63 г. със сърдечно заболяване и затлъстяване; мъж на 67 г. със сърдечно заболяване и диабет; мъж на 73 г. с хронично белодробно и сърдечно заболяване; мъж на 91 г. с хронично белодробно и сърдечно заболяване; мъж на 62 г. с диабет и сърдечно заболяване; мъж на 70 г. със сърдечно заболяване; мъж на 74 г. със сърдечно заболяване; мъж на 53 г. със сърдечно заболяване; мъж на 74 г. със сърдечно и онкологично заболяване; мъж на 63 г. с диабет, сърдечно, хронично хематологично и хронично неврологично заболяване; мъж на 77 г. със сърдечно заболяване; мъж на 83 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване; мъж на 58 г. със сърдечно заболяване; мъж на 75 г. със сърдечно заболяване; мъж на 81 г. със затлъстяване и сърдечно заболяване; мъж на 71 г. със сърдечно заболяване; мъж на 82 г. със сърдечно заболяване; мъж на 67 г. със сърдечно заболяване; мъж на 55 г. със затлъстяване и сърдечно заболяване; мъж на 75 г. със сърдечно заболяване; мъж на 77 г. със сърдечно заболяване; мъж на 65 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 76 г. със сърдечно заболяване; мъж на 39 г. със сърдечно заболяване; мъж на 69 г. със сърдечно заболяване; мъж на 66 г. с диабет и сърдечно заболяване; мъж на 85 г. с диабет, сърдечно, хронично чернодробно и хронично неврологично заболяване; мъж на 77 г. със сърдечно заболяване; мъж на 58 г. със сърдечно заболяване и диабет; мъж на 60 г. с хронично белодробно и сърдечно заболяване; мъж на 67 г. с диабет; мъж на 54 г. със сърдечно заболяване; мъж на 61 г. с хронично белодробно и хронично бъбречно заболяване; мъж на 73 г. със сърдечно заболяване; мъж на 65 г. със сърдечно заболяване; мъж на 77 г. със сърдечно заболяване и диабет; мъж на 82 г. със сърдечно заболяване; мъж на 53 г. със сърдечно заболяване; мъж на 86 г. с онкологично и сърдечно заболяване; мъж на 78 г. с диабет; мъж на 72 г. с диабет, сърдечно и хронично бъбречно заболяване; мъж на 90 г., за когото към момента няма информация за придружаващи заболявания;

жена на 74 г. с хронично белодробно заболяване; жена на 69 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 74 г. със сърдечно заболяване; жена на 84 г. с хронично бъбречно заболяване;
 жена на 73 г., за която към момента няма информация за придружаващи заболявания; жена на 85 г. със сърдечно заболяване; жена на 62 г. със затлъстяване и сърдечно заболяване; жена на 83 г. със сърдечно заболяване; жена на 73 г. със сърдечно заболяване; жена на 44 г. с диабет и хронично неврологично заболяване; жена на 70 г. със сърдечно заболяване; жена на 87 г., за която към момента няма информация за придружаващи заболявания; жена на 70 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 79 г., за която в системата все още не са въведени придружаващи заболявания; жена на 74 г. със сърдечно заболяване и диабет; жена на 74 г. с диабет и сърдечно заболяване; жена на 41 г. със затлъстяване; жена на 75 г. със затлъстяване и сърдечно заболяване; жена на 61 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 69 г. със затлъстяване и сърдечно заболяване; жена на 85 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 69 г. със сърдечно заболяване; жена на 50 г. със сърдечно заболяване и диабет; жена на 71 г. със сърдечно заболяване; жена на 75 г. със сърдечно заболяване и диабет; жена на 90 г. със сърдечно заболяване; жена на 84 г. с диабет и сърдечно заболяване; жена на 76 г. със сърдечно заболяване; жена на 77 г. с диабет, затлъстяване, сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 77 г. с диабет и сърдечно заболяване; жена на 76 г. със сърдечно заболяване; жена на 62 г. с диабет, онкологично, хронично белодробно и сърдечно заболяване; жена на 66 г. със хронично бъбречно заболяване; жена на 75 г. със сърдечно и хронично бъбречно заболяване; жена на 73 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване; жена на 89 г. с диабет и сърдечно заболяване; жена на 61 г. с диабет и сърдечно заболяване; жена на 62 г. с онкологично заболяване и диабет; жена на 80 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 73 г. със сърдечно заболяване; жена на 80 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 77 г. с диабет, сърдечно заболяване и затлъстяване.