Европейският съюз обяви 15 юли за Ден в памет на жертвите на глобалната климатична криза.
На 15 юли, през 2021 година, над 200 души изгубиха живота си при наводнения в Германия, Белгия и други европейски държави.
Денят ще послужи и за “по-голяма осведоменост за конкретните стъпки, които хората могат да предприемат, за да помогнат за предотвратяването на бедствията, както и за по-добрата си подготовка и реакция при климатични бедствия”, посочват от Европейската комисия.
Декларацията за учредяването му беше подписана тази седмица от представители на Европейския парламент и на страните членки на Съюза.