Предвид нарастващия риск на 30 март тази година Обединеното кралство да напусне ЕС без споразумение, Европейската комисия прие предложение, насочено към смекчаване на значителното въздействие, което такъв сценарий би оказал върху железопътния транспорт и свързаността между ЕС и Обединеното кралство.

С  предложението ще се осигури валидността на разрешителните за безопасност за определени части от железопътната инфраструктура за строго ограничен период от три месеца, за да се даде възможност за намиране на дългосрочни решения в съответствие с правото на ЕС.

По- специално предложението касае тунела под Ламанша и ще е обвързано със запазването от страна на Обединеното кралство на стандарти за безопасност, идентични с изискванията на ЕС.

По този начин ще се гарантират защитата на пътниците в железопътния транспорт и безопасността на гражданите, и ще се избегнат сериозни смущения в трансграничните железопътни операции и совалкови превози след оттеглянето на Обединеното кралство.

В допълнение към това предложение също така е от съществено значение съответните предприятия и национални органи да продължат да предприемат всички необходими мерки за спазване на правилата на ЕС относно свидетелствата на машинистите, лицензите за достъп до пазара, както и относно сертификатите за безопасност и разрешителните за безопасност, необходими за осъществяването на дейност в ЕС.

Предложението е в отговор на призивите, отправени от Европейския съвет (член 50) през

ноември и декември 2018 г.за засилване на работата по подготовката на всички равнища, и приемането на 19 декември 2018 г. на плана за извънредни действия на Комисията.

Към днешна дата са предложени 19 законодателни мерки и са публикувани 88 известия за подготвеност. Важно е да се отбележи, че извънредните мерки няма — и не могат — да смекчат цялостното въздействие от сценарий без споразумение, те не компенсират по какъвто и да е начин липсата на готовност и не възпроизвеждат максималните ползи от членството в ЕС, нито благоприятните условия на преходен период, както е предвидено в споразумението за оттегляне. Днешното предложение е от временно естество, има ограничен обхват и ще бъде прието едностранно от ЕС. В него са взети предвид проведените с държавите членки обсъждания. Комисията ще продължи да подкрепя подготвителната работа на държавите членки. Също така тя засили своята дейност в тази насока, например като организира посещения в столиците на всичките 27 държави от ЕС.

Следващи стъпки

Европейската комисия ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета с цел да се осигури приемане на предложената законодателна мярка, така че тя да бъде в сила към 30 март 2019 г.

Контекст

Ратифицирането на споразумението за оттегляне продължава да бъде цел и приоритет на Комисията. Както бе подчертано в първото съобщение на Комисията относно готовността за Брексит от 19 юли 2018 г., независимо от предвидения сценарий, изборът на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз ще предизвика значителни сътресения.

Поради това заинтересованите страни, както и националните органи и органите на ЕС, трябва да се подготвят за два основни възможни сценария:

– Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца. Споразумението за оттегляне включва възможността за еднократно удължаване на преходния период с до една или две години.