На вниманието на прокуратурата в Монтана!

За какво се харчат парите на данъкоплатците в община Вършец?

Заради некачествено строителство община Вършец губи четвърт милион евросредства,

а след това плаща от джоба на данъкоплатците неустойка в размер на 157 221,78 лв. чрез продажба на общинска къща и апартамент.

Общината плаща и за изгубено дело за неправомерно прекратен договор с фирмата-изпълнител на обекта.

За да бъде довършен ремонтът на музея са предвидени 50 000 лв. от бюджета за 2021г. , но към днешна дата строително-ремонтните дейности са “замразени” и обектът все още не е пуснат. 

 Вместо общината приоритетно да довърши ремонтните дейности по историческия музей, решава да закупи високопроходим джип с всички екстри за  52 000,00 без ДДС. (Обществената поръчка можете да видите ТУК)

Това е една от историите, случващи се в завладяната държава и етап от поредния мандат на кмета на Вършец Иван Лазаров.

Историята

Изпълнението на проект „Ремонт и обновяване на съществуващата сграда на общинската музейна колекция”започва през 2018г., но ремонтът остава недовършен.

Договорът за финансиране на скандалния проект кметът на Вършец Иван Лазаров подписва през ноемри 2017 г. с Държавен фонд „Земеделие”,

като средствата за ремонта се осигуряват от програмата за развитие на селските райони.

Срокът за изпълнение на проект „Ремонт и обновяване на съществуващата сграда на общинската музейна колекция” е 3 години, а инвестицията – 250 571 лв.

Преведена е част от сумата и ремонтните дейности започват, но договорът е прекратен от кмета на общината, с мотив-некачествено строителство.

Наричан от местните жители “паметник на безхаберието на общинското ръководство”, музеят предизвиква въпросите на няколко от общинските съветници.

Със свое питане от 24.06.2021 г. Георги Найденов, Ивайло Цветанов, Благовест Христов,

Атанас Маджарски, искат от кмета на общината отговори какво се случва със скандалния проект.

В питането си съветниците констатират това, което откри и “Зов нюз” – на сайта на община Вършец информацията по този въпрос (и не само) е твърде оскъдна.

От отговора на кмета Лазаров става ясно, че срокът в който по договор фирмата изпълнител “Актив Билдинг ИНК” ЕООД е трябвало да завърши ремонта е 150 календарни дни,

считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия.

“Този протокол е съставен на 24.06.2019г., следователно срокът на договора за изпълнение на СМР е изтекъл на 2-11-2019г.

Според Лазаров “многократно, през срока на извършване на СМР, служители на общината и строителният надзор са констатирали липса на работници на обекта,

изоставане от графика на изпълнение и никакво документиране на строителния процес, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба.

Не са отправяни покани към авторски и строителен надзор за приемане на съответните видове СМР, не са представени за одобрение документи за качеството на въложените в строежа строителни продукти.”

Кметът Иван Лазаров е уведомил с писмо “Актив Билдинг” ЕООД, че срокът на сключения договор изтича, при наличието на недовършени и неизвършени СМР, поради което ще се начислят неустойки.

Поради достигане на максималния размер на неустойката, договорът е прекратен без предоставяне на допълнителен срок за изпълнение.

При извършване на регулярните си проверки и съгласно правомощията по договор,

фирмата извършваща строителен надзор на обекта сигнализира всички участници в строителството и РДНСК – Монтана,

че на обекта се извършват некачествени СМР и такива, несъответстващи на одобрения инвестиционен проект и разпорежда преустановяването на топлоизолация на сградата, положена в отклонение от проекта.

Полученият сигнал е основание за спиране на строителството.”

музея във Вършец

Тази процедура според Лазаров “е в пълномощията на упълномощените от кмета на общината служители”.

Не така обаче смята съдът.

Докато тече гореописаната процедура, размерът на неустойката на неизпълнение на срока на СМР достигга максималния си размер по договор.

Поради това обстоятелство кметът приема договора за развален.

Определя срок за освобождаване на строителната площадка и предаване на цялата строителна документация.

Към момента на отговора на въпросите на общинските съветници такава документация не е представена от фирмата изпълнител”, твърди кметът Лазаров.

Поради липсата на въпросната документация обаче на фирмата не могат да бъдат съставени актове.

В същото време изпълнителят “Актив Билдинг” успява да осъди община Вършец за неправомерно прекратяване на договора, 

а според Лазаров дългото съдебно производство е причината Община Вършец да не обяви нова процедура за възлагане на обществена поръчка,

защото евентуални промени по състоянието на сградата биха бъзпрепятствали извършването на съдебно-технически експертизи и доказването на реалното състояние на изпълнението на дейностите от “Актив Билдинг ” ИНК ЕООД.

Местни хора, запознати със сагата „Ремонт и обновяване на съществуващата сграда на общинската музейна колекция” разказват, че фирмата-изпълнител е приближена на депутат от Монтана, а скандал между него и кмета, свързан с подкрепа на изборите, е повод ремонтът да не бъде довършен.