Поради извършване на строителни дейности, на 14.04.2021 г. /сряда/, от 08:00 ч. до 17:00 ч., временно ще бъде ограничено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“, в участъка между улиците „Христанчо Матов“ и „Димитраки Хаджитошин“.

Фирмата, извършваща дейностите, е уведомила контролните органи и е създадена временна организация на движението.