Община Козлодуй уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че изплащането на възнагражденията, във връзка с провелите се избори на 09.06.2024 г., ще се извърши днес, между 08:00 – 12:00 часа и 13:00 – 17:00 часа.
Средствата ще се получават от Галина Атанасова – гл. експерт „Труд и работна заплата“, в кабинет №112, намиращ се в едно от бунгалата във вътрешния двор на сградата на общинска администрация.