Няма да се изисква медицинска бележка от личен лекар.

Всички детски ясли и градини във Враца са готови да приемат децата от 4 януари. Създадена е организация, като вече са направени заявки за зареждане с консумативи и хранителни продукти в детските заведения.

Родителите е необходимо да представят декларация, в която да се посочи, че детето не е било в контакт с болен в последните 14 дни и няма грипоподобни симптоми.
Прилагането на повече занятия и игри на открито ще продължи, в зависимост от метеорологичните условия.
Детските ясли и градини ще работят при спазването на строги противоепидемични мерки, включващи – задължителен сутрешен филтър и четирикратна дезинфекция на помещенията.
Външни лица и родители няма да бъдат допускани в сградите на детските заведения.