Областният управител Малина Николова връчи днес наградите „Работодател на 2018“.

Работодателските организации номинират най-успешните в област Враца работодатели за годината, които Областният съвет за безопасни условия на труд одобрява.

Конкурсът се провежда за втора поредна година,

по инициатива на областния управител на област Враца в 3 категории, свързани с дейността и успеха на фирмите, които създават модерни, здравословни и безопасни условия на труд, планират и провеждат обучения на персонала, съзнавайки, че инвестициите в човешките ресурси са най-ценният капитал на всеки работодател.

„Високо ценя приноса на успяващите фирми, които са двигател на социално-икономическия растеж и определят демографското равновесие, качеството на живот, конкурентоспособността, образованието и икономическата стабилност на област Враца.

Заедно с Вас, уважаеми работодатели, можем да постигнем всичко, което мечтаем за Враца, защото можем да предвидим бъдещето, само, ако го създадем. Вашият потенциал, подкрепата на националната, регионалната и местната власт в създаването на условия за качествена бизнес и житейска среда носят синергията на успеха.

С това убеждение създадохме Конкурс „Работодател на годината”

като оценка и признание за Вашия труд, като благодарност за активността, отговорността и съзидателността на фирмената Ви политика. Присъждането на наградите представя фирмата като добър работодател.

Това не е просто приз за изминалата година, а стимул

следващата да бъде по-добра и успешна. Благодаря Ви за социалната и обществена отговорност. За мен е чест да сте тук, за да получите нашето признание в края на годината“, подчерта при награждаването областният управител Малина Николова.

Категориите, в които са номинират работодателите от област Враца

са „Инвестиция в подобряването на работната среда, с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите“, „Обучение на персонала за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд“ и „Въведена иновация в подобряването на условията на труд“.

Оценяването на предложенията се извършва по утвърдени от Областния съвет по условия на труд критерии – целесъобразност, ефективност, икономичност и възможност за мултиплициране на идеята или дейността в друга фирма или сфера на дейност.

На заседание на Областния съвет по условия на труд бяха обсъдени и одобрени постъпилите предложенията от КРИБ – Враца, номинираща „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ“ АД, „Лесто Продукт“ ЕООД – Враца и „Инекс Трейд“ ЕООД – Враца, както и комплексната номинация на  ТПП – Враца  за „РОМТЕХ 3 ЕС“ ООД – Враца.

В Категория: „Обучение на персонала за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд“,

областният управител Малина Николова връчи наградата на „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ“ АД. Фирмата е част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон „ЛафаржХолсим“. Обединената компания има комбиниран 180-годишен опит в производството на цимент, инертни материали и бетон и е новият световен лидер в сектора на строителните материали.

В категорията  „Инвестиции в подобряването на работната среда, с цел опазване живота,

здравето и работоспособността на работниците и служителите“ отличени тази година са двама работодатели, съобразно критериите за оценка.

Заместник областният управител Мирослав Комитски връчи наградата на „Лесто Продукт“ ЕООД – Враца – компания с над 25 години опит в изработката на метални изделия за машини и съоръжения, намиращи приложение в различни сектори на промишлеността.

В същата категория приз „Работодател на 2018“ за инвестиции за безопасна работна среда бе присъдена и на фирма „Инекс Трейд“ ЕООД – Враца. Наградата бе връчена от заместник областния управител Робертино Маринов. Фирма „Инекс Трейд“ ЕООД – Враца работи в сферата на качественото строителство и е специализирана във всички видове дейности, които са свързани с високото и ниско строителство, всички фази на изграждането на обекта от неговото проектиране до въвеждане в експлоатация на готовия обект.

Главният секретар на Областна администрация – Враца Мариана Каменова връчи наградата

в категория: „Въведена иновация в подобряването на условията на труд“,

присъдена на „РОМТЕХ 3ЕС“ ООД – Враца. Фирмата е с дългогодишен опит в развитието и производство на електронни и електромеханични продукти. Ръководният екип създава успешно електрониката на утрешния ден, базирана на знания, нови технологии и качество.

В края на церемонията, областният управител Малина Николова благодари на представителите на бизнеса, работодателските организации, синдикатите, медиите и всички партньори за коректното отношение и пожела здраве и късмет, светли празници, мирна и благодатна 2019 година.