Във връзка с извършване на строително-монтажни дейности на частен обект, на 04.03.2021 г.  четвъртък/, ще бъде ограничено движението по ул. „Цвятко Бобошевски“, в участъка между ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошин“.

Фирмата, извършваща дейностите, е уведомила Община Враца и компетентните институции и е създадена временна организация за движение.